ارسال مقالات

نشریـه توان سازان وابسته به انجمن صنفی سازندگان یو پـی اس ایران به منظور معرفی تازه های علم و صنعت در زمینه الکترونیک در پایان هر فصل منـتـشر می شود.

این نشریه صرفا به درج مقالات تخصصی می پردازد. استادان، پژوهشگران و دانشجویان محترم می توانند با تکمیل فرمی که در زیر آمده است مقالات و دستاورد های علمی خود را جهت درج در نشریه ارسال نمایند.

همـچنین شرکت ها و موسـسـات نیز می تـوانند اخـبـار مربـوط به پـیشرفت هـای علمی و تـحقیقاتـی خود را جهت انتشارات به شماره ۷۷۳۳۷۵۹۵ فاکس نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۷۷۹۶۳۵۹۱ تماس حاصل فرمایند.